HİZMETLERİMİZ

spektrum.jpg
"Su, atık su ve katı atık yönetimindeki ihtiyaç duyduğunuz desteği verirken, sadece en uygun değil en ekonomik çözümü de geliştirmeyi hedefleriz!"
"REMONDIS sizin adınıza bütün detaylarla ilgilenir ve çözer. Böylece sizler de gönül rahatlığı ile gerçek faaliyet alanınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz."

Faaliyet konusuna özel ve tek noktadan yönetim

En iyi iş ortakları size en kaliteliyi en uygun şartlar altında sunanlardır. Bu noktadan hareketle hem su hem de katı atık yönetimi alanlarında hizmet odaklı komple sorun çözüm paketleri geliştirmekteyiz. Yani, Remondis A.Ş. sadece belirli bir sorununuza yönelik tekil çözümler değil, aksine kapsamlı ve seçenekli çözümleri istifadenize sunmaktadır.

Faaliyetlerimizin odak noktasında insan ve çevremiz bulunmaktadır. Her ikisine karşı duyduğumuz sorumluluk bizi kalıcı, ekonomik ve yenilikçi çözümlere yöneltmektedir. Çalışmalarımızı, bugünümüzü gelecekteki nesillerden ödünç aldığımız ilkesinden yola çıkarak sürdürmekteyiz.

REMONDIS hem kamu hem de özel sektördeki kurum ve kuruluşlara su ve katı atık yönetiminde profesyonel hizmet ulaştırmayı amaç edinmiştir. Öncelikli hedefimiz, doğal kaynaklarımızın ekonomik ve etkin kullanımını sürdürülebilir ve kalıcı olarak güven altında tutabilmek adına, atık geri dönüşümlerini mümkün olduğu kadar kapsamlı olarak sağlamaktır. Çünkü günümüzün hammadde kaynakları (gelecekteki hammadde kaynakları) birinci dereceden değil, aksine ikinci dereceden doğal kaynaklı olacaktır. Bu kaynaklar artık dünyamızın derinliklerinde bulunmamakta; aksine her gün hareket ettirdiğimiz sınırsız malzeme akışlarında yer almaktadırlar. Uzmanlarımız bu kaynakların daha iyi değerlendirilebilmeleri için en son teknolojik gelişmeleri takip ederek çalışmaktadır. Bilgi ve uzun yıllara dayanan tecrübeleri ile malzeme akışı yönetimini mükemmelleştiriyor, yüksek etkili değerlendirme süreçleri tasarlıyor ve yenilikçi ürünler geliştiriyorlar.

Su ve Atık Su Yönetimi

Dünya çapındaki su rezervlerinin sadece yüzde 2,5’i tatlı sudan (en önemli hayati maddemizden) oluşmaktadır. Dünya çapındaki tüketim sürekli olarak arttığından yüksek kaliteli su temini memnuniyetle talip olduğumuz iddialı bir görevdir.
REMONDIS sizin adınıza bütün detaylarla ilgilenir ve çözer. Böylece sizler de gönül rahatlığı ile esas faaliyet alanınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Su Hayattır

REMONDIS temiz su kaynaklarımızın sürekliliğini sağlamak adına birçok kurum için arıtma işlemlerini sürdürmektedir. Bir taraftan şebeke işletmecisi olarak hareket ederken, diğer yandan gerekli olan tüm temiz su kazanım ve hazırlama tesislerini de inşa ediyor ve işletiyoruz.

Atık su yönetiminin bütün görevlerinin tek bir noktadan özel sektör anlayışıyla yürütülmesi belediyelere ve kuruluşlara geniş olanaklar sunabilmektedir. Müşterilerimizi sadece karmaşık görev dağılımlarından kurtarmakla kalmıyor aynı zamanda aşırı yatırım harcamalarından da koruyoruz.

Su şebekesi işletimi
REMONDIS bugün itibariyle birçok belediye için su şebekelerini işletmeyi hedeflemektedir. Bu şebekelerin birçoğunun onarılması, yenilenmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Tüm bu çalışmaların müşterilerimiz yararına gerçekleşmesi için gerekli modellerin geliştirilmesi ve uygulanması bizim uzmanlık alanlarımızdandır.


Temiz su hazırlama
REMONDIS sadece ham suyu yararlanılabilir hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda yüzey suları için kuyular, kaynak çevirmesi ve kazanım tesisleri de kuruyor ve işletiyor. REMONDIS istenilen noktaya getirilen suyu kendi kurdukları veya işletilmesi için devredilmiş olan tesislerde kullanılabilir temiz su olarak hazırlıyor. Sanayi için ağırlık noktasını üretim sürecindeki geri kazanım ve üretime uygun değişken ve özellikli değerlendirmeler oluşturmaktadır.

Atık su bertarafı ve arıtımı
REMONDIS gerek kamu sektöründeki belediyelere gerekse özel sektördeki çeşitli sanayi kuruluşlarına ihtiyaçlarına en uygun tekniklerle modern atık su arıtma tesislerini kurmak ve işletmek gayesindedir.İçme suyu temini ve ücretlendirme yönetimi
REMONDIS ücret alımı, hizmet ağı ve atık su kanallarının yönetimi için profesyonel veri bankaları ve web tabanlı coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanmaktadır. REMONDIS şehirlere ve sanayi alanlarına içme suyu temin edilmesi ve bununla birlikte su şebekelerinin ticari ve teknik yönetimini üstlenmeyi ve bunu en iyi şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.


Sürecin daha da iyileştirilmesi
REMONDIS mevcut dönüşüm ve atık su konseptini analiz etmekte ve söz konusu olabilecek en uygun iyileştirme potansiyellerini araştırmaktadır. Bu amaçla farklı alanlarda pilot denemeler yürütüyoruz. Özellikle sanayi müşterilerimizin bu alandaki tecrübemizden büyük yararlar sağlayacaklarına inanmaktayız